Om CSN

CSN arbetar med det svenska studiestödet,
det vill säga bidrag och lån
till dem som studerar.
CSN beslutar om och betalar ut studiestöd
och ser till att lånen betalas tillbaka.

CSN har även hand om
det så kallade hemutrustningslånet.
Det är ett lån som framför allt flyktingar kan få
för att köpa utrustning till sitt hem.

Tack vare möjligheten att få studiestöd
kan alla i Sverige studera,
oavsett bakgrund eller funktionsnedsättning.

Vår organisation

CSN är en statlig myndighet.
På CSN arbetar ungefär 900 personer.
Vi finns i 11 olika städer i Sverige.
Det största kontoret ligger i Sundsvall.

CSN:s generaldirektör heter Christina Forsberg.
Hon är den högsta chefen på CSN.
Regeringen har bestämt
att hon ska vara generaldirektör på CSN.

CSN arbetar på uppdrag av regeringen.
Det är Utbildningsdepartementet
och Arbetsmarknadsdepartementet
som föreslår hur CSN ska arbeta.
Sedan är det regeringen som bestämmer.

Läs mer

Klicka på länken för att läsa mer om CSN.
Då kommer du till sidor som inte är skrivna på lättläst svenska.

Om CSN

Senast uppdaterad: 2016-02-09