Pengar när du studerar

När du studerar kan du få bidrag och lån från CSN.
Bidraget är pengar som du inte behöver betala tillbaka.
Lånet är pengar som du måste betala tillbaka.
CSN beslutar om du har rätt att få bidrag och lån.

Vad du kan få beror på vad du studerar.

Studerar på gymnasiet

Till och med vårterminen det år som du fyller 20 år
får du som studerar på gymnasiet studiehjälp.

Studerar på folkhögskola, komvux eller annan grundskole- eller gymnasieutbildning

Från och med hösten det år som du fyller 20 år
kan du som studerar på folkhögskola,
komvux eller annan grundskole-
eller gymnasieutbildning
söka studiemedel.

Studerar på högskola

Du som studerar på högskola
kan söka studiemedel.

Studerar utomlands

När du studerar utomlands gäller speciella regler.
Det skriver vi inte om här under Lättläst.
Läs mer under Studerande utomlands (inte lättläst).

Studerar på riksgymnasium

Du som studerar på riksgymnasium
och är döv, hörselskadad eller rörelsehindrad
kan söka Rg-bidrag.

Läs mer om de olika studiestöden i menyn till vänster.

Senast uppdaterad: 2013-08-07