Rg-bidrag

Du som är hörselskadad eller rörelsehindrad
kan få bidrag till vissa kostnader
om du går en utbildning på ett riksgymnasium.
Det kallas för Rg-bidrag.
Rg-bidraget är ett bidrag som du får.
Det är alltså inte något lån som du behöver betala tillbaka.

Du kan få Rg-bidrag för exempelvis

  • mat
  • boende
  • hemresor.

De skolor som du kan gå för att få Rg-bidrag är

  • riksgymnasiet för döva (RGD) i Örebro
  • riksgymnasiet för hörselskadade (RGH) i Örebro
  • riksgymnasierna för svårt rörelsehindrade ungdomar
    (Rh-anpassad utbildning)
    i Angered, Kristianstad, Skärholmen eller Umeå.

Läs mer om riksgymnasierna på
Specialpedagogiska skolmyndigheten

Vad krävs för att få Rg-bidrag?

Du kan få Rg-bidrag om du inte
kan bo hemma när du studerar.
Ditt föräldrahem måste ligga så långt
bort från skolan att du inte kan åka
fram och tillbaka varje dag.

Har du inackorderingsbidrag från din hemkommun eller
aktivitetsersättning från Försäkringskassan?
Då kan du bara få Rg-bidrag
för de kostnader som dessa ersättningar inte räcker till.

Hur mycket kan du få?

Hur mycket du får i Rg-bidrag
beror på många olika saker.
Det kan bland annat bero på
hur mycket ditt boende kostar
och vilka inkomster du har.
Kontakta CSN för mer information.

Hur ansöker du?

Du ansöker om Rg-bidraget på en blankett
som heter "Ansökan om Rg-bidrag".
Blanketten kan du få från CSN i Eskilstuna.
Det är också dit du ska skicka din ansökan.
Kontakta CSN i Eskilstuna om du har frågor.
Du hittar telefonnummer och
adresser i menyn till höger.

Tänk på att anmäla ändringar

Om något ändras som kan påverka
hur mycket Rg-bidrag du kan få,
ska du meddela det till CSN.
Det är viktigt att du gör det.
Annars kan du få för mycket Rg-bidrag
som du sedan måste betala tillbaka.
Det kallas återkrav.
Får du ett återkrav måste du också betala ränta.

Du kan använda blanketten
"Anmälan om ändringar för Rg-bidrag".
Den fick du tillsammans med ditt beslut.
Du kan även kontakta oss på telefon
eller med e-post.

Senast uppdaterad: 2013-08-08