Studiehjälp

Studiehjälp är pengar du kan få
till och med vårterminen det år som du fyller 20 år
när du studerar på

  • gymnasiet
  • komvux
  • folkhögskola.

För att få studiehjälp
måste du studera på heltid.

Studiehjälp består av 3 olika bidrag:

Studiehjälpen behöver du inte betala tillbaka.

Är du äldre än 20 år?

Från och med höstterminen det år du fyller 20 år
kan du i stället söka studiemedel.

Är du utländsk medborgare?

Om du är utländsk medborgare
gäller speciella regler.
Utländsk medborgare

Senast uppdaterad: 2013-08-07