Hur ansöker du?

Om du ska studera i Sverige
och är svensk medborgare
behöver du inte söka studiebidraget.
CSN får den information vi behöver från skolorna
för att betala ut studiebidraget.

Om du är utländsk medborgare
måste du söka studiebidraget
Ska du studera utomlands
måste du också söka studiebidraget.

Extra tillägg, inackorderingstillägg och lärlingsersättning
måste du söka för att få.
Sista dagen att söka för läsåret 2016/17
är den 30 juni 2017.

Blanketter

Ansökningsblanketter finns ofta på skolorna.
Du kan även beställa ansökningsblanketter från CSN.
Länkar till blanketterna hittar du
i rutan "Blanketter" till höger på sidan.

Senast uppdaterad: 2016-12-06