Om du skolkar

Om du är borta från skolan
utan att någon lärare har sagt ja till det,
räknar CSN det som skolk.
Då kan du bli av med studiebidraget.

Om du är sjuk
eller om du fått ledigt från skolan,
räknar vi inte det som skolk.

Om du fått pengar som du inte har rätt till
för att du skolkat,
måste du betala tillbaka dem.

Detta händer om du skolkar

Illustration som visar vad som händer om du skolkar
 1. Skolan rapporterar till CSN att du skolkar.
 2. CSN stoppar dina pengar
  så länge som du skolkar.
 3. Vi skickar ett brev hem till dig
  där det står vad skolan rapporterat.
  Om du tycker att skolan har fel så
  ska du höra av dig till skolan eller till CSN.
 4. Skolan skickar ett frånvarounderlag till CSN
  där det står hur mycket du skolkat.
 5. Vi undersöker om du behöver
  betala tillbaka pengar.
 6. Om du behöver betala tillbaka
  kontaktar vi dig eller dina föräldrar.
 7. Du får eventuellt betala tillbaka pengar
  som du fått, men inte haft rätt till.

Fler bidrag kan påverkas

Tänk på att även andra bidrag
kan påverkas om du skolkar.
Om du har inackorderingstillägg, extra tillägg
eller lärlingsersättning från CSN,
förlorar du de bidragen också.
Även bidrag från Försäkringskassan
kan påverkas,
exempelvis bostadsbidraget.

Läs mer

Klicka på länken för att läsa mer.
Då kommer du till sidor som inte är skrivna på lättläst svenska.

Skolk

Senast uppdaterad: 2015-06-11