När kan du inte få studiemedel?

Här kan du läsa om när du
inte kan få studiemedel från CSN.

Du kan inte få studiemedel
om du samtidigt har

 • studiehjälp från CSN
 • aktivitetsstöd
 • sjukersättning
 • aktivitetsersättning
 • rehabiliteringsersättning
 • utvecklingsersättning
 • etableringsersättning
 • korttidsbidrag
 • studiestöd eller motsvarande från ett annat land.

Du kan inte heller få studiemedel om du

 • studerar på en uppdragsutbildning
 • läser en utbildning till reservofficer eller yrkesofficer.

Du kan inte heller få studiemedel för en forskarutbildning,
om du är eller har varit doktorand
eller haft utbildningsbidrag för doktorander.

Om du är äldre än 56 år,
kan du inte få studiemedel.

Intagen på kriminalvårdsanstalt

Om du är intagen på en kriminalvårdsanstalt och studerar,
gäller det här:

Studerar du på grundskolenivå eller gymnasienivå,
kan du inte få studiemedel.
Det beror på att kriminalvården
betalar ditt boende och din mat.

Studerar du på eftergymnasial nivå
kan du få studiebidrag, men inte studielån.
På eftergymnasial nivå brukar man behöva köpa böcker,
därför kan du få bidraget.

Avtjänar du straffet utanför anstalten
exempelvis genom övervakning,
kan du få både studiebidrag och studielån.

Läs mer

Hur länge kan du få studiemedel?

Senast uppdaterad: 2015-03-05