Studiemedel

Studiemedel för studier i Sverige, finns även på arabiska, persiska, engelska, spanska och somaliska


Studiemedel består av 2 delar:

  1. bidrag
  2. lån.
    Illustration som visar bidrag och lån

Bidraget är pengar
som du inte behöver betala tillbaka.
Lånet är pengar
som du måste betala tillbaka.
Om du inte vill ha lån,
kan du söka bara bidraget.

Krav för att få studiemedel

För att du ska få bidrag och lån från CSN,
måste du uppfylla vissa krav.
Du måste exempelvis studera på minst halvtid.
Vem kan få studiemedel?

Söka studiemedel

Om du vill ha bidrag och lån från CSN,
måste du skicka in en ansökan.
Hur ansöker du?

Utländsk medborgare

Du kan få bidrag och lån från CSN
även om du är utländsk medborgare.
Men då måste du uppfylla fler krav.
Utländsk medborgare

Senast uppdaterad: 2016-12-30