Vem kan få studiemedel?

Här kan du läsa om de viktigaste kraven
för att få pengar från CSN.
För att läsa om alla krav,
klicka på länkarna längst ner på sidan.

Utbildningen

Högskola och universitet

Du kan få studiemedel för att studera
på högskola eller universitet
och på vissa andra utbildningar efter gymnasiet.

Grundskola och gymnasium

Från och med höstterminen det år du fyller 20 år
kan du få studiemedel för att studera på

  • folkhögskola
  • komvux eller
  • annan utbildning på grundskola och gymnasium.

Fram till och med vårterminen det år du fyller 20 år
får du i stället studiehjälp.

Är du osäker på om den utbildning du vill gå
ger rätt till pengar från CSN,
kan du kontakta oss.

Hur mycket måste du studera?

Du måste studera minst på halvtid
för att få bidrag och lån från CSN.

När kan du inte få studiemedel?

I vissa fall kan du inte få studiemedel.
Du kan exempelvis inte få studiemedel
om du har aktivitetsstöd eller sjukersättning.
Du kan inte heller få studiemedel
om du är äldre än 56 år.

Läs mer om när du inte kan få studiemedel

Studieresultat

Om du har studerat med studiemedel tidigare,
måste du ha tillräckliga studieresultat för att få nya studiemedel.
De krav som CSN ställer på studieresultat är olika
om du läser på högskola, komvux eller någon annan utbildning.

Läs mer

Klicka på länkarna för att läsa mer.
Då kommer du till sidor som inte är skrivna på lättläst svenska.

Vad krävs för att få studiemedel? (högskola)

Vad krävs för att få studiemedel? (komvux, folkhögskola, gymnasium)

Vad krävs för att få studiemedel? (övriga utbildningar)

Senast uppdaterad: 2014-06-25