För dig som arbetat tidigare

Från det år du fyller 25 år kan du söka ett extra lån.
Det kallas tilläggslån.
Lånet ska göra det lättare att gå från arbete till studier.

För att söka tilläggslån för år 2017
måste du under år 2016 ha haft inkomster på minst 184 845 kronor.

Du söker tilläggslån i den vanliga ansökan för studiemedel.

I tabellen ser du hur mycket du kan få i tilläggslån.
Du får olika mycket om du studerar på heltid eller på deltid.

Så här mycket kan du låna i tilläggslån, 2017
Du läser på 1 vecka 4 veckor
Heltid, 100 procent 887 kronor 3 548 kronor
Deltid, 75 procent 667 kronor 2 668 kronor
Deltid, 50 procent 443 kronor 1 772 kronor

Läs mer

Klicka på länkarna för att läsa mer.
Då kommer du till sidor som inte är skrivna på lättläst svenska.

För dig som arbetat tidigare (högskola)

För dig som arbetat tidigare (komvux, folkhögskola, gymnasium)

För dig som arbetat tidigare (övriga utbildningar)

Senast uppdaterad: 2016-12-06