För dig som har barn

När du har vårdnaden om barn,
kan du få ett extra bidrag.
Det kallas tilläggsbidrag.

Du kan få tilläggsbidrag till och med
det halvår som barnet fyller 18 år.

Hur mycket pengar du kan få beror på
hur många barn du har
och om du studerar på heltid eller deltid.
Om båda föräldrarna studerar
kan bara en förälder få tilläggsbidrag.

Du söker tilläggsbidrag i den vanliga ansökan för studiemedel.

I tabellen ser du hur mycket du kan få.

Tilläggsbidrag för heltidsstudier 2017
Antal barn Kronor för 1 vecka Kronor för 4 veckor
1 barn 147 kronor 588 kronor
2 barn 241 kronor 964 kronor
3 barn 290 kronor 1 160 kronor

Läs mer

Klicka på länkarna för att läsa mer.
Då kommer du till sidor som inte är skrivna på lättläst svenska.

För dig som har barn (högskola)

För dig som har barn (komvux, folkhögskola, gymnasium)

För dig som har barn (övriga utbildningar)

Senast uppdaterad: 2016-12-06