För dig som har en funktionsnedsättning

Har du en funktionsnedsättning
som gör det svårare att studera?
Här kan du läsa om
hur det fungerar med dina studiemedel.

När vi prövar hur mycket studiemedel du kan få
tittar vi bland annat på din studietakt.
Studietakt är ett mått på
hur mycket du läser under en termin.
Studietakten kan vara på heltid (100 procent)
eller deltid (75 eller 50 procent).
När du studerar med en studietakt på 75 procent
har du rätt till studiemedel på 75 procent.

Studiemedel för en högre studietakt

Om du har en funktionsnedsättning
kan du i vissa fall få studiemedel för en högre studietakt än du läser.
Då kan du exempelvis få studiemedel på heltid
även om du bara läser på 75 procent.
För att du ska kunna få studiemedel för en högre studietakt
måste du uppfylla vissa krav.
Ett exempel på funktionsnedsättning är dyslexi.

Vilka krav måste du uppfylla?

För att du ska kunna få
studiemedel för en högre studietakt än du läser,
måste detta stämma in på dig:

  • Du behöver mer tid för att klara dina studier
    på grund av din funktionsnedsättning.
  • Du har använt allt stöd som skolan erbjuder,
    men klarar ändå inte att studera i normal studietakt.
  • Du har intyg på din funktionsnedsättning,
    exempelvis ett läkarintyg.

Vi tittar också på hur du har klarat dina tidigare studier
när vi prövar om du kan få mer studiemedel.
Om du har klarat att studera på heltid,
kan det nu vara svårare för dig
att få studiemedel för en högre studietakt.

Hur ansöker du?

Klicka på länken för att läsa om hur du ska göra
för att söka studiemedel för en högre studietakt.
Söka studiemedel för en högre studietakt

Betala tillbaka

När du läser med en lägre studietakt
tar det längre tid innan du blir klar med din utbildning.
Det innebär att du kan behöva låna mer pengar
än om du hade kunnat studera på heltid.
Ibland kan du få slippa betala tillbaka de extra pengarna.
Det kallas för avskrivning.
Läs mer om avskrivning (inte lättläst)

Har du frågor?

Om du har frågor om studiemedel och funktionsnedsättning,
är du välkommen att kontakta oss.

Senast uppdaterad: 2013-02-20