Söka studiemedel för en högre studietakt

Du söker studiemedel i Mina sidor.
I din ansökan ska du beskriva
hur din funktionsnedsättning gör det svårare för dig att studera.
Du ska också skicka med intyg på din funktionsnedsättning
och intyg från skolan.

Om du redan har sökt studiemedel
och nu vill ändra din ansökan,
kan du använda tjänsten Ändra utbildning, bidrag och lån.
Tjänsten finns i Mina sidor.
Du kan också skicka ett brev till CSN.

Vilka intyg ska du skicka med?

Du ska skicka med

  • ett intyg på din funktionsnedsättning
  • ett intyg från din skola.

Intyg på din funktionsnedsättning

Intyget på din funktionsnedsättning
ska vara skrivet av en läkare, psykolog eller logoped.

Intyget ska visa hur din funktionsnedsättning
påverkar din förmåga att studera.

Om du har dyslexi
måste du ha gjort en dyslexiutredning.
Resultatet från den utredningen gäller som intyg.
Det får inte vara mer än 5 år sedan du gjorde utredningen.

Intyg från skolan

I intyget från skolan ska det stå

  • vad skolan har gjort för att hjälpa dig med dina studier
  • att hjälpen som skolan har gett inte räcker för dig.

Vi behöver också veta
hur många timmar du studerar,
både i skolan och hemma.
Om det inte står i något av intygen,
kan du själv skicka det till oss.

Adress
CSN Postservice
838 71 Frösön

Senast uppdaterad: 2015-06-01