Högre bidraget

Från och med det år som du fyller 25 år
kan du få ett högre bidrag.
Det kan du få om du ska studera
på grundskolenivå eller gymnasienivå.
Du får lika mycket studiemedel totalt,
men bidraget är större
och lånet är mindre.
Du behöver alltså inte betala tillbaka lika mycket.

Har du studerat tidigare?

Om du redan har läst en treårig gymnasieutbildning
kan du inte få det högre bidraget för att läsa på gymnasienivå.
Detta gäller också om du har läst en motsvarande utbildning
i Sverige eller i ett annat land.

Om du har läst på högskolenivå
och klarat minst 120 högskolepoäng,
kan du inte få det högre bidraget
för studier på grundskolenivå eller gymnasienivå.
Detta gäller också om du har läst
en motsvarande utbildning i ett annat land.

Illustration som visar det högre bidraget och lån

Du behöver inte söka det högre bidraget

Det högre bidraget behöver du inte söka.
Du söker bara studiemedel som vanligt.
CSN ser då om du har rätt till det högre bidraget.

CSN får varje år en viss summa pengar till det högre bidraget.
Ibland tar de pengarna slut innan året är slut.
Då kan du inte att få det högre bidraget.

I tabellen ser du hur mycket du kan få.

Högre bidrag och lån för heltidsstudier 2017
Kronor för 1 vecka Kronor för 4 veckor
Bidrag 1 657 kronor 6 628 kronor
Lån 847 kronor 3 388 kronor
Tillsammans blir det 2 504 kronor 10 016 kronor

Om du är arbetslös

Om du är arbetslös
kan du få det högre bidraget
även om du är 20 - 24 år.
Då måste du uppfylla särskilda krav.
Läs mer om kraven genom att klicka på länken längre ned på sidan.
Du kan också kontakta CSN för att få veta mer.

Läs mer

Klicka på länken för att läsa mer om det högre bidraget.
Då kommer du till en sida som inte är skriven på lättläst svenska.

Högre bidraget

Senast uppdaterad: 2016-12-06