Hur länge kan du få studiemedel?

Du kan bara få bidrag och lån från CSN
för ett visst antal veckor.
Hur många veckor som du kan få
är olika på olika utbildningar.

Vi delar in utbildningarna i 3 nivåer:

  • eftergymnasial nivå (högskolenivå)
  • gymnasienivå
  • grundskolenivå.

Eftergymnasial nivå (högskolenivå)

Utbildningar på eftergymnasial nivå är exempelvis
utbildningar på högskola, universitet och yrkeshögskola.
Du kan få studiemedel i högst 240 veckor
för studier på eftergymnasial nivå.
Det är lika länge som studier på heltid under 6 år.

Bilden visar hur det ser ut
om du studerat med studiemedel i 40 veckor
på eftergymnasial nivå.

Illustration som visar antal veckor med studiemedel på högskolenivå

Gymnasienivå

Utbildningar på gymnasienivå är exempelvis
det vanliga gymnasiet för ungdomar och
gymnasiestudier på komvux eller folkhögskola.
Hur många veckor med studiemedel
som du kan få för studier på gymnasienivå
beror på om du har en gymnasieutbildning sedan tidigare.

Du har en 3-årig gymnasieutbildning

Du som redan har en 3-årig gymnasieutbildning
eller liknande utbildning
kan få studiemedel i 80 veckor på gymnasienivå.
Det är lika länge som studier på heltid under 2 år.

Du har inte en 3-årig gymnasieutbildning

Du som inte har en 3-årig gymnasieutbildning
eller liknande utbildning
kan få studiemedel i 120 veckor på gymnasienivå.
Det är lika länge som studier på heltid under 3 år.

Bilden visar hur det kan se ut
om du studerat med studiemedel i 40 veckor
på gymnasienivå.

Illustration som visar max antal veckor med studiemedel på gymnasienivå

Grundskolenivå

Utbildningar på grundskolenivå är exempelvis
den vanliga grundskolan för barn och ungdomar
och grundskolestudier på komvux eller folkhögkola.
Hur många veckor med studiemedel som du kan få
för studier på grundskolenivå
beror på om du har en grundskoleutbildning sedan tidigare.

Du har en grundskoleutbildning

Du som redan har en grundskoleutbildning
eller liknande utbildning
kan få studiemedel i 40 veckor på grundskolenivå.
Det är lika länge som studier på heltid under 1 år.

Du har inte en grundskoleutbildning

Du som inte har en grundskoleutbildning
eller liknande utbildning
kan få studiemedel i 80 veckor på grundskolenivå.
Det är lika länge som studier på heltid under 2 år.

Om du behöver träning i att läsa eller skriva och räkna
som motsvarar nivån för årskurs 1–6 i grundskolan,
kan du få studiemedel i 100 veckor på grundskolenivå.
Det är lika länge som studier på heltid under 2,5 år.

Bilden visar hur det kan se ut
om du studerat med studiemedel i 40 veckor
på grundskolenivå.

Illustration som visar max antal veckor med studiemedel på grundskolenivå

Har du frågor om din utbildning?

Kontakta CSN om du vill veta mer
om vad som räknas som en utbildning på gymnasiet
eller grundskolan.

40 år eller äldre

Från det år som du fyller 40 år
kan du söka studiemedel i 40 veckor till
om du har speciella skäl.
Det kan exempelvis vara att du måste byta yrke
på grund av att du har svårt att få arbete
eller på grund av din hälsa.
För att du ska kunna få de extra veckorna
måste det ha gått en viss tid
sedan du senast studerade med studiemedel,
vanligtvis minst 7 år.

Åldersgräns för studiemedel

Du kan få bidraget till och med det år som du fyller 56 år.
Men från det år som du fyller 47 år
får du inte låna i lika många veckor som förut.
Vill du veta hur många veckor du kan få om du är över 47 år?
Kontakta oss, så hjälper vi dig.

Läs mer

Klicka på länkarna för att läsa mer.
Då kommer du till sidor som inte är skrivna på lättläst svenska.

Längsta tid med studiemedel (högskola)

Längsta tid med studiemedel (komvux, folkhögskola, gymnasium)

Längsta tid med studiemedel (övriga utbildningar)

Senast uppdaterad: 2015-01-22