Annat medborgarskap

Du som är medborgare i ett land utanför EU/EES och Schweiz
kan ha rätt till svenskt studiestöd enligt svenska regler
eller enligt EU:s regler.

För att ha rätt till studiestöd
enligt de svenska reglerna måste du bo i Sverige.
Dessutom måste något av detta stämma in på dig:

Du har permanent uppehållstillstånd

Du som har permanent uppehållstillstånd (PUT)
från Migrationsverket
har rätt till svenskt studiestöd.
Permanent uppehållstillstånd betyder
att du har fått tillstånd att stanna i Sverige
så länge du vill.

Du kan få studiestöd från och med
den vecka som du fick PUT.

Du är flykting

Du kan ha rätt till svenskt studiestöd

 • om Migrationsverket har godkänt dig som flykting
  eller
 • om du har fått uppehållstillstånd
  för att du behöver skydd.

Du måste ha ett giltigt uppehållstillstånd.
Det spelar ingen roll om tillståndet är tidsbegränsat
eller permanent.

Om du söker asyl i Sverige,
kan du inte få rätt till studiestöd.

Du har barn med en svensk medborgare

Du kan ha rätt till svenskt studiestöd
om du har barn med en svensk medborgare
som du bor tillsammans med i Sverige.
Då måste du också ha uppehållstillstånd
för att ni är en familj.

Du har uppehållsrätt och har arbetat i Sverige i minst två år

Du kan ha rätt till studiestöd
om du har uppehållsrätt
och har bott och arbetat i Sverige
i minst 2 år.
Du måste ha arbetat minst halvtid.
Du har oftast uppehållsrätt om du är
gift eller sambo med en EU/EES-medborgare
som inte är svensk medborgare.

Du som är gift eller sambo med en medborgare i Schweiz
har också oftast uppehållsrätt.

Som arbete räknar vi även detta:

 • Du tar hand om eget barn
  som är under 10 år.
 • Du är arbetslös och har anmält dig hos Arbetsförmedlingen
  för att söka arbete.
 • Du går på en arbetsmarknadsutbildning.
 • Du studerar svenska för invandrare
  eller svenska på högst grundskolenivå.
 • Du har sjukersättning, aktivitetsersättning
  eller liknande ersättning.

Du är gift eller sambo med en medborgare i EU/EES eller i Schweiz

Om din man, fru eller sambo är medborgare
i ett EU/EES-land eller i Schweiz
och har rätt till studiestöd enligt de svenska reglerna,
kan du också ha rätt till studiestöd.
Det gäller oftast inte om din man, fru eller sambo
är svensk medborgare.
Ni måste ha bott tillsammans i Sverige i minst 2 år.

Om ni har barn tillsammans
kan du ha rätt till studiestöd
även om ni har bott tillsammans mindre än 2 år.
Du måste också ha uppehållsrätt i Sverige.

Stämmer inte något av det här in på dig?

Du kan ändå ha rätt till svenskt studiestöd.
Eftersom du är anhörig till en medborgare
i ett EU/EES-land eller i Schweiz
prövar vi även din rätt till svenskt studiestöd
enligt EU:s regler.
Klicka på länken för att läsa mer.
EU-rätten

Dessa länder ingår i EU:

Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Dessa länder ingår i EES:

EU-länderna samt Island, Liechtenstein och Norge.

Läs mer

Klicka på länkarna för att läsa mer.
Då kommer du till sidor som inte är skrivna på lättläst svenska.

Annat medborgarskap (högskola)

Annat medborgarskap (komvux, folkhögskola, gymnasium)

Annat medborgarskap (övriga utbildningar)

Senast uppdaterad: 2016-02-22