Medborgare i EU/EES eller i Schweiz

Du kan ha rätt till svenskt studiestöd
enligt de svenska reglerna
om du bor i Sverige och
om något av detta stämmer in på dig:

Du har permanent uppehållstillstånd

Du som har permanent uppehållstillstånd (PUT)
från Migrationsverket
har rätt till svenskt studiestöd.
Permanent uppehållstillstånd betyder
att du har fått tillstånd att stanna i Sverige
så länge du vill.

Du kan få studiestöd från och med
den vecka som du fick PUT.

Du har uppehållsrätt och arbete

Du som har uppehållsrätt i Sverige
kan ha rätt till studiestöd,
om du har bott och arbetat här i minst 2 år.
Du måste ha arbetat minst halvtid.

Uppehållsrätt betyder att du har rätt att bo i Sverige.
EU/EES-medborgare har oftast uppehållsrätt i Sverige.

Uppehållsrätt har oftast även medborgare i Schweiz.

Det här räknar CSN också som arbete:

 • Du tar hand om eget barn
  som är under 10 år.
 • Du är arbetslös och har anmält dig hos Arbetsförmedlingen
  för att söka arbete.
 • Du går på en arbetsmarknadsutbildning.
 • Du studerar svenska för invandrare
  eller svenska på högst grundskolenivå.
 • Du har sjukersättning, aktivitetsersättning
  eller liknande ersättning.

Du har uppehållsrätt och är sambo eller gift

Du som har uppehållsrätt
kan ha rätt till studiestöd,
om du är sambo eller gift i Sverige.
Ni måste ha bott tillsammans i minst 2 år.
Den som du är gift eller sambo med
måste vara

 • svensk medborgare
  eller
 • en utländsk medborgare
  som själv har rätt till studiestöd
  enligt de svenska reglerna.

Om du har barn med en svensk medborgare,
kan du ha rätt till studiestöd
även om ni bott tillsammans mindre än 2 år.

Du har bott 5 år i ett EU-land

Du som är medborgare i
Norge, Island, Lichtenstein eller Schweiz
kan ha rätt till svenskt studiestöd
om du har bott minst 5 år i Sverige
eller i ett annat EU-land.
Du måste ha fått tillstånd att bo i Sverige
av Migrationsverket.
Tillståndet ska visa att du har bott länge i Sverige
eller i ett annat EU-land.
Det kallas för att du har status som varaktigt bosatt.

Stämmer inte något av det här in på dig?

Du kan ändå ha rätt till svenskt studiestöd.
Eftersom du är medborgare i EU/EES eller i Schweiz
prövar vi även din rätt till svenskt studiestöd
enligt EU:s regler.
Klicka på länken för att läsa mer.
EU-rätten

Dessa länder ingår i EU:

Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Dessa länder ingår i EES:

EU-länderna samt Island, Liechtenstein och Norge.

Läs mer

Klicka på länkarna för att läsa mer.
Då kommer du till sidor som inte är skrivna på lättläst svenska.

Medborgare i EU/EES eller i Schweiz (högskola)

Medborgare i EU/EES eller i Schweiz (komvux, folkhögskola, gymnasium)

Medborgare i EU/EES eller i Schweiz (övriga utbildningar)

Senast uppdaterad: 2016-01-25