EU-rätten

Enligt EU-rätten kan du ibland
räknas som svensk medborgare.
Då har du rätt till svenskt studiestöd.

För att räknas som svensk medborgare
måste något av detta stämma in på dig:

Du arbetar eller har arbetat i Sverige

Du som kom till Sverige för att arbeta
eller ha företag kan få rätt till studiestöd.
För att ha rätt till studiestöd
måste du ha arbetat en tid
innan du börjar studera.
Du måste också fortsätta att arbeta
samtidigt som du studerar.
Du får inte arbeta för lite varje vecka.
Om du har ett eget företag,
måste du ha en F-skattsedel från Skatteverket.

Har du slutat arbeta?

Även om du har slutat arbeta,
kan du ibland ha rätt till studiestöd.
Då måste något av detta stämma för dig:

 • Det ska finnas ett samband mellan
  ditt tidigare arbete och dina studier.
 • Dina studier ska kunna ge dig ett yrke,
  det vill säga ett arbete som kräver utbildning.
 • Du har tillfälligt slutat arbeta
  för att du är sjuk
  eller för att du har varit med om en olycka.
 • Du har inte fått ha kvar ditt arbete
  och du har anmält dig hos Arbetsförmedlingen
  för att söka arbete.

Du är anhörig till en medborgare i EU/EES eller i Schweiz

Som anhörig räknar vi man, fru, sambo
och barn.

Du som är anhörig till en medborgare i ett EU/EES-land eller i Schweiz
som arbetar eller har företag i Sverige
kan ha rätt till svenskt studiestöd.
Detta gäller oftast inte om du är anhörig
till en svensk medborgare.

Även om din man, fru, sambo eller förälder
har slutat arbeta,
kan du ibland ha rätt till studiestöd.
Kontakta oss för mer information.

Om du har ett barn som är medborgare i EU/EES eller i Schweiz,
som arbetar i Sverige
och som försörjer dig,
kan du ibland ha rätt till studiestöd.
Kontakta oss för mer information.

Du har permanent uppehållsrätt

Du som har permanent uppehållsrätt (PUR) i Sverige
har rätt till svenskt studiestöd.
Om du är EU/EES-medborgare och har bott i Sverige i 5 år i rad,
har du oftast PUR.
Du kan ansöka om intyg om PUR hos Migrationsverket.

Detta gäller inte om du är medborgare i Schweiz.

Dessa länder ingår i EU:

Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Dessa länder ingår i EES:

EU-länderna samt Island, Liechtenstein och Norge.

Läs mer

Klicka på länkarna för att läsa mer.
Då kommer du till sidor som inte är skrivna på lättläst svenska.

Medborgare i EU/EES eller i Schweiz (högskola)

Medborgare i EU/EES eller i Schweiz (komvux, folkhögskola, gymnasium)

Medborgare i EU/EES eller i Schweiz (övriga utbildningar)

Senast uppdaterad: 2015-02-12