eSamverkansprogrammet

CSN är en av de 22 myndigheter som tillsammans med SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) valt att samverka inom digitalisering. Det sker genom programmet eSam (eSamverkansprogrammet). CSN har tagit fram filmer som visar hur olika yrkesroller inom CSN upplever eSams betydelse i sitt arbete.

Yrkesroller om eSams betydelse i sitt arbete

Samarbetet startade efter att e-delegationens uppdrag upphörde 2015. eSam har sedan starten 2015 arbetat med att bidra till och underlätta en fortsatt digitalisering i det offentliga. Det handlar exempelvis om att beskriva hur rättsliga eller IT-arkitektoniska utmaningar som hindrar digitalisering kan hanteras. Vidare handlar det om att identifiera och ta initiativ till digitala lösningar som är gemensamma och bidra till att myndigheter samverkar för att tillsammans möta upp privatpersoners och företags behov.

Om eSam – inriktning och mål

eSam är ett självständigt medlemsdrivet alternativ till regeringens initiativ, e-delegationen.  Regeringens övergripande mål för e-förvaltningen och digitaliseringen är att det ska vara så enkelt som möjligt för så många som möjligt.

I regeringens strategi för en digitalt samverkande förvaltning finns de tre målen:

• En enklare vardag för medborgare
• Öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet
• Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten 

Medlemmar

Programmets kansli finns på Pensionsmyndigheten. Det är medlemmarnas generaldirektörer som styr programmet.

SKL representeras av avdelningsdirektören för digitalisering.

Senast uppdaterad: 2017-11-10