Flykting - stöd från CSN

Du som är flykting i Sverige kan ha rätt till studiestöd samt till hemutrustningslån. Studiestöd är bidrag och lån för studier. Hemutrustningslån är ett lån för att kunna köpa möbler och köksutrustning till sitt hem.

Information in English

Vem har rätt till svenskt studiestöd?

Om Migrationsverket bedömt att du är flykting eller skyddsbehövande har du rätt till svenskt studiestöd. Du har också rätt till svenskt studiestöd om du fått uppehållstillstånd av Migrationsverket på grund av synnerligen ömmande omständigheter. Du måste ha ett giltigt uppehållstillstånd. Det spelar ingen roll om tillståndet är tidsbegränsat eller permanent.

CSN prövar din rätt till svenskt studiestöd och prövar även om du uppfyller övriga krav för att få studiestöd, exempelvis att utbildningen ger rätt till studiestöd.

Asylsökande har normalt inte rätt till studiestöd.

Tillfällig lag om tidsbegränsade uppehållstillstånd

En tillfällig lag om tidsbegränsade uppehållstillstånd trädde ikraft den 20 juli 2016. Den tidsbegränsade lagen begränsar möjligheten för personer att beviljas permanenta uppehållstillstånd. Lagen påverkar inte rätten till svenskt studiestöd för de personer som har fått tillstånd av Migrationsverket för att de är flyktingar, skyddsbehövande eller på grund av synnerligen ömmande omständigheter.

Vad är studiestöd?

Studiestöd kan bestå av bidrag och lån. Bidrag är pengar du får, men lånet måste du betala tillbaka. Vilka bidrag och lån du kan få beror på vad du studerar och hur gammal du är.

Vad är studiestöd?

God man till ensamkommande barn

Som god man träder du in i både vårdnadshavarens och förmyndarens (oftast föräldrars) ställe. Du kan således ansöka om och vara mottagare av bidrag från CSN. 

God man till ensamkommande barn

Vad är hemutrustningslån?

Du som kommit som flykting till Sverige och omfattas av flyktingmottagandet eller etableringsförordningen kan få låna pengar av CSN för att köpa saker till ditt hem, exempelvis möbler och porslin. Det kallas för hemutrustningslån.

Hemutrustningslån

Information på andra språk

På engelska:

Refugee - support from CSN

Home equipment loan

Det finns även faktablad på flera olika språk:

Other languages

Webbportal för nya i Sverige

På webbportalen Information om Sverige kan du läsa mer om Sverige och det svenska samhället. Webbportalen vänder sig till personer som är nya i Sverige som vill ha en samlad information om hur det svenska samhället fungerar och vilka rättigheter man har. Det är Länsstyrelserna i Sverige som ansvarar för webbportalen.

Senast uppdaterad: 2017-01-17