Flykting - stöd från CSN

Du som är flykting i Sverige kan ha rätt till studiestöd samt till hemutrustningslån. Studiestöd är bidrag och lån för studier. Hemutrustningslån är ett lån för att kunna köpa möbler och köksutrustning till sitt hem.

Information in English

Vem har rätt till svenskt studiestöd?

En person som Migrationsverket har bedömt är flykting eller skyddsbehövande har vanligtvis rätt till svenskt studiestöd. Det finns också fler situationer som kan ge rätt till det. Asylsökande som aldrig har haft uppehållstillstånd i Sverige har däremot inte rätt till svenskt studiestöd.

Rätt till svenskt studiestöd som flykting

Vad är studiestöd?

Studiestöd kan bestå av bidrag och lån. Bidrag är pengar du får, men lånet måste du betala tillbaka. Vilka bidrag och lån du kan få beror på vad du studerar och hur gammal du är.

Vad är studiestöd?

God man till ensamkommande barn

Som god man träder du in i både vårdnadshavarens och förmyndarens (oftast föräldrars) ställe. Du kan således ansöka om och vara mottagare av bidrag från CSN. 

God man till ensamkommande barn

Vad är hemutrustningslån?

Du som kommit som flykting till Sverige och omfattas av flyktingmottagandet eller etableringsförordningen kan få låna pengar av CSN för att köpa saker till ditt hem, exempelvis möbler och porslin. Det kallas för hemutrustningslån.

Hemutrustningslån

Information på andra språk

På engelska:

Refugee - support from CSN

Home equipment loan

Det finns även faktablad på flera olika språk:

Other languages

Webbportal för nya i Sverige

På webbportalen Information om Sverige kan du läsa mer om Sverige och det svenska samhället. Webbportalen vänder sig till personer som är nya i Sverige som vill ha en samlad information om hur det svenska samhället fungerar och vilka rättigheter man har. Det är Länsstyrelserna i Sverige som ansvarar för webbportalen.

Senast uppdaterad: 2017-10-02