Rätt till svenskt studiestöd som flykting

När du som utländsk medborgare ansöker om studiestöd prövar CSN först om du har rätt till svenskt studiestöd. Efter det prövar vi om du uppfyller övriga villkor för att få studiestöd, exempelvis att du studerar och är i rätt ålder.

Om Migrationsverket har bedömt att du är flykting eller skyddsbehövande har du vanligtvis rätt till svenskt studiestöd. Även du som har fått uppehållstillstånd av Migrationsverket på grund av synnerligen ömmande omständigheter har vanligtvis rätt till det. Uppehållstillståndet behöver vara giltigt, men det spelar ingen roll om det är permanent eller tidsbegränsat. Rätten till studiestöd gäller vanligtvis från och med den vecka tillståndet beviljas.

Du kan också få rätt till svenskt studiestöd om Migrationsverket har gett dig ett uppehållstillstånd som tidsbegränsats eller beviljats enligt lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. Uppehållstillstånd för gymnasiestudier är ett exempel på ett sådant tillstånd.

Om uppehållstillståndet har gått ut

Om ditt tillstånd inte längre är giltigt kan du ändå ha rätt till studiestöd om du har ansökt om ett förlängt uppehållstillstånd innan ditt tidsbegränsade uppehållstillstånd gått ut.

Det krävs också att den nya ansökan

  • har samma grund som tidigare, eller
  • avser ett nytt tillstånd för att studera på gymnasiet i Sverige.

Tänk därför på att ansöka om ett förlängt uppehållstillstånd hos Migrationsverket i god tid!

Om du bor i familjehem eller på HVB-hem

Om du är placerad i ett familjehem eller på en institution av en svensk myndighet, har du vanligtvis också rätt till svenskt studiestöd. Du ska då

  • vara under 20 år
  • ha ett giltigt uppehållstillstånd
  • ha ett beslut från myndigheten som visar att du blivit placerad där.

Om du är asylsökande

Asylsökande som aldrig har haft uppehållstillstånd i Sverige har inte rätt till studiestöd.
Läs mer om villkoren för utländska medborgare

Ändringar i uppehållstillståndet

Om något ändras i uppehållstillståndet bör du genast kontakta CSN. Då kan vi kontrollera om det påverkar studiestödet och se till att du får rätt pengar utbetalt. Exempel på ändringar som du ska anmäla till CSN är om Migrationsverket avslår din ansökan om förlängning av uppehållstillstånd eller om de återkallar uppehållstillståndet.

Senast uppdaterad: 2017-10-09