Frågor och svar - för dig som är flykting

Här har vi samlat några frågor och svar om studiestöd för dig som är flykting.

Jag är asylsökande. Har jag rätt till studiestöd?

Asylsökande som aldrig har haft uppehållstillstånd i Sverige har inte rätt till studiestöd.

Jag är flykting. Har jag rätt till studiestöd?

Om Migrationsverket bedömt att du är flykting eller skyddsbehövande har du rätt till svenskt studiestöd. Du har också rätt till svenskt studiestöd om du fått uppehållstillstånd av Migrationsverket på grund av synnerligen ömmande omständigheter. Du måste ha ett giltigt uppehållstillstånd. Det spelar ingen roll om tillståndet är tidsbegränsat eller permanent.

CSN prövar din rätt till svenskt studiestöd och prövar även om du uppfyller övriga villkor för att få studiestöd, exempelvis att utbildningen ger rätt till studiestöd.

Har jag rätt till studiestöd för studier i Sverige fast mitt uppehållstillstånd som flykting är tidsbegränsat?

Ja, uppehållstillståndet ska vara giltigt, men det spelar ingen roll om tillståndet är tidsbegränsat eller permanent. 

Kan jag ansöka om studiestöd retroaktivt när jag väl har fått ett uppehållstillstånd?

Nej, under den tid du har varit asylsökande har du inte rätt till studiestöd. Det gäller om du aldrig har haft uppehållstillstånd i Sverige.

Vad händer om mitt uppehållstillstånd går ut?

Om ditt tillstånd inte längre är giltigt kan du ändå ha rätt till studiestöd om du har ansökt om ett förlängt uppehållstillstånd innan ditt tidsbegränsade uppehållstillstånd gått ut.

Det krävs också att den nya ansökan

  • har samma grund som tidigare, eller
  • avser ett nytt tillstånd för att studera på gymnasiet i Sverige.

Tänk därför på att ansöka om ett förlängt uppehållstillstånd hos Migrationsverket i god tid!

Hur ansöker jag om bidrag och lån från CSN?

Du ansöker om studiemedel i Mina sidor här på webben.

Om du studerar på gymnasiet och ska söka studiehjälp skickar du in blanketten  "Ansökan om studiehjälp/Uppgifter för rätt till svenskt studiestöd". Du hittar den under Blanketter.

Vad händer om jag inte går till skolan?

Om du är borta från skolan utan att de har godkänt det (skolkar) har du inte rätt till bidrag från CSN. Vi stoppar då utbetalningarna och om du redan har fått pengar som du inte har rätt till så måste du betala tillbaka dem. Om det är möjligt drar vi pengarna från dina kommande utbetalningar. Räcker inte det så får du ett återkrav.

Senast uppdaterad: 2017-10-02