Vad är studiestöd?

Studiestöd kan bestå av bidrag och lån. Bidrag är pengar du får, men lånet måste du betala tillbaka. Vilka bidrag och lån du kan få beror bland annat på vad du studerar och hur gammal du är.

Studiehjälp

Studerar du på gymnasiet kan du få studiehjälp till och med vårterminen det år du fyller 20 år. Studiehjälp består av olika bidrag, exempelvis studiebidrag och extra tillägg. Extra tillägg är ett bidrag som den studerande kan få om familjen har inkomster under en viss gräns.

Studiehjälp

God man till ensamkommande barn

Studiemedel

Från och med höstterminen det år du fyller 20 år eller om du läser på en eftergymnasial utbildning kan du söka studiemedel. Studiemedel består av bidrag och lån. Om du har barn kan du få extra bidrag. På lånet måste du betala en ränta som regeringen bestämt. I år (2017) är räntan 0,34 procent. Du kan välja att låna mindre pengar än vad du har rätt till eller bara ta bidraget om du vill.

Studiemedel

Studiestartsstöd

Studiestartsstödet är till för personer som är arbetslösa och som behöver läsa in en grundskole- eller gymnasieutbildning för att kunna få ett arbete. Det är ett bidrag som du som längst kan få under 50 veckor om du studerar på heltid. Det är kommunen som i första hand bedömer om personen tillhör målgruppen för att få ansöka om studiestartsstödet. Det är också där du gör din ansökan. Det går inte att ansöka om studiestartsstöd direkt från CSN.

Studiestartsstöd - för dig som är arbetslös

Betala tillbaka studielån

De pengar som du har lånat måste du betala tillbaka. Då får du också betala ränta. Du måste betala tillbaka även om du skulle flytta från Sverige. Om du flyttar måste du meddela din nya adress till CSN.

Hur mycket du betalar tillbaka varje år beror på:

  • hur mycket du har lånat
  • hur hög räntan är
  • hur många år du har på dig att betala tillbaka lånet.

Du börjar vanligtvis betala tillbaka ditt lån tidigast sex månader från det att du senast fick studiemedel från CSN. Du betalar på ditt lån i högst 25 år, och det ska vara färdigbetalt när du är 60 år.

Om du får svårt att betala tillbaka, exempelvis för att du inte har någon inkomst, kan du ansöka om att få betala mindre under en period. Det är CSN som beslutar om du kan få betala mindre.

Betala lån och återkrav

Information på andra språk

Det finns informationsblad om studiemedel och studiehjälp på flera olika språk. Du hittar dem i boxen Informationsblad på andra språk.

Det finns även övergripande information på engelska under Student finance samt i faktablad som går att ladda ner under Blanketter.

Studiehjälp - faktablad engelska (1027E)

Studiemedel - faktablad engelska (2130E)

Senast uppdaterad: 2017-07-20