Rekryteringsprocessen

Under Lediga jobb hittar du de tjänster som vi annonserar ut just nu. Du söker jobbet genom att klicka på länken "Ansök här" som finns i varje annons.

Vi använder oss av rekryteringstjänsten Visma Recruit, som samarbetar med Offentliga jobb, där du fyller i dina uppgifter i form av en meritförteckning och ett personligt brev.  

Du kan skicka in din ansökan fram till klockan 24.00 den sista ansökningsdagen. Du får en e-postbekräftelse när du skickat in din ansökan. Har du inte fått en sådan kan det vara så att din ansökan inte gått igenom. Kontakta i så fall rekryterande chef på det telefonnummer som finns i annonsen.

CSN är en myndighet, det innebär att alla ansökningar är allmänna handlingar och kan därför begäras ut med hänvisning till offentlighetsprincipen. Vi kan inte behandla ansökningar konfidentiellt med hänvisning till samma princip.

Urval och intervjuer

När ansökningstiden passerat gör vi en grovgallring med utgångspunkt i den kravprofil vi tagit fram och vi bortser från dem som inte uppfyller ska-kraven.

De kandidater som matchar kravprofilen bäst går vidare i rekryteringsprocessen. Vi genomför alltid en anställningsintervju för att få en djupare bild om den sökande. Vid intervjun ska du kunna ange minst två referenser (vanligtvis en tidigare chef och en kollega), men vi ringer inte till dessa utan din vetskap. Till vissa tjänster genomför vi även arbetsprover och tester, både skriftliga och muntliga.

Beslut om anställning

Så snart ett anställningsbeslut är fattat tillkännages detta på myndighetens anslagstavla, på CSN:s huvudkontor i Sundsvall. I samband med tillkännagivandet skickas besked till samtliga sökanden, vanligtvis via den mejladress som angivits i ansökan.

Du som sökt och inte erhållit tjänst inom CSN har möjlighet att överklaga anställningsbeslutet skriftligen. Det är Statens överklagandenämnd vid Kammarkollegiet som har till uppgift att pröva överklaganden. För att ditt ärende ska prövas måste din överklagan ha inkommit tre veckor från den dag beslutet om anställning tillkännagavs på myndighetens anslagstavla. Om du önskar få anslaget avseende den aktuella tjänsten, kontakta:  registrator@csn.se.

Din skriftliga överklagan ska du alltid skicka till CSN. I din överklagan ska du kunna visa att och på vilket sätt du är mer kvalificerad än den kandidat som erhållit tjänsten. Följande uppgifter ska även finnas med:

  • Vilket beslut du överklagar och vilken ändring du önskar.
  • Namn, adress och personnummer.

CSN skickar din överklagan vidare till Statens överklagandenämnd. Ett överklagningsärende avgörs normalt inom tre månader.

Senast uppdaterad: 2017-07-14