Studiestartsstöd

Har du fått ett beslut om att du får eller inte får studiestartsstöd? Eller har du fått ett beslut om återkrav? Då hittar du alla hänvisningar du behöver här. Längst ner på sidan finns de lagar, förordningar och föreskrifter som gäller för studiestartsstöd.

I det beslut vi skickat till dig kan du läsa om skälen till beslutet. Vill du se vilka paragrafer vi baserat beslutet på kan du klicka på det område som är aktuellt för dig.

Ansökan
Antal veckor med studiestartsstöd
Arbetslöshet
Belopp studiestartsstöd
Budget
Inkomst
När studiestartsstöd inte får lämnas eller tas emot (samordning med andra ersättningar)
Obetalda årsbelopp och obetalda återkrav
Sjukdom samt vård av barn och närstående
Skyldighet att anmäla ändrade förhållanden
Annat studiestöd de senaste åren
Studieresultat
Studietakt och studietid Tilläggsbidrag (för dig som har vårdnaden om barn under 18 år)
Utbetalning
Utbildningar som ger rätt till studiestartsstöd
Återkrav
Överklagande

Lagen (2017:527) om studiestartsstöd innehåller bestämmelser om vem som kan få studiestartsstöd. Lagen innehåller också bestämmelser om beräkning av stödet, studiestartsstöd under sjukdom och ledighet samt övriga förutsättningar för stödet.
 
Förordningen (2017:532) om studiestartsstöd innehåller kompletterande bestämmelser om studiestartstödet.
I förordningen finns det bland annat närmare bestämmelser om målgruppen för studiestartsstöd och förutsättningarna för stödet och om ansökan och beslut om studiestartsstöd.  Förordningen innehåller även bestämmelser om uppgiftsskyldighet för myndigheter, läroanstalter och de studerande samt om fastställande av en kommuns resursram.

Senast uppdaterad: 2017-06-28