Återkrav

När studiestartsstöd ska återkrävas m.m.

34 § lagen (2017:527) om studiestartsstöd

Avgifter för administrativa kostnader i samband med återkrav

33 § förordningen (2017:532) om studiestartsstöd

Senast uppdaterad: 2017-06-28