Återbetalning

Det är delvis olika bestämmelser som styr besluten om återbetalning beroende på när du tagit ditt lån. I det beslut vi skickat till dig kan du läsa om skälen till beslutet.

Vill du se vilka paragrafer vi baserat beslutet på kan du klicka på det lån som är aktuellt för dig. På nästa sida väljer du typ av beslut och bestämmelse. Besluten kan exempelvis handla om nedsättning, avskrivning och administrativa avgifter.

Senast uppdaterad: 2013-02-25