Ändrade lånevillkor

Här hittar du hänvisningar till bestämmelser om ändrade lånevillkor. Tyvärr kan vi inte länka direkt till paragraferna.

Punkt 9 i Studiestödslagen (1999:1395)
8 kap. 1-3 §§ 2001:3 Centrala studiestödsnämndens föreskrifter om återbetalning av studielån tagna efter den 30 juni 2001 (pdf, nytt fönster)

Senast uppdaterad: 2013-02-21