Återbetalningen börjar

Här hittar du hänvisningar till bestämmelser om återbetalningen börjar. Tyvärr kan vi inte länka direkt till paragraferna.

4 kap. 3 § Studiestödslagen (1999:1395)
Punkt 12 i Studiestödslagen (1999:1395)

Senast uppdaterad: 2013-02-21