Avskrivning

Här hittar du hänvisningar till bestämmelser om avskrivning. Tyvärr kan vi inte länka direkt till paragraferna.

Avskrivning av lån för behörighetsgivande studier

4 kap. 22 § första och andra stycket Studiestödslagen (1999:1395)
Punkten 3 i Studiestödslagen (1999:1395)
Punkterna 8 och 10 i Studiestödslagen (1999:1395)
4 kap. 9 § Till studiestödsförordningen (2000:655)

Avskrivning p.g.a. ålder

4 kap. 25 § första stycket Studiestödslagen (1999:1395)

Avskrivning p.g.a. dödsfall

4 kap. 25 § andra stycket Studiestödslagen (1999:1395)

Avskrivning med hänsyn till synnerliga skäl

4 kap. 25 § andra stycket Studiestödslagen (1999:1395)

Avskrivning av lån som har tagits emot under sjukdomstid

3 kap. 24 § första stycket Studiestödslagen (1999:1395)
4 kap. 23 § Studiestödslagen (1999:1395)
4 kap. 10-12 §§ Till studiestödsförordningen (2000:655)

Avskrivning av sammanlagt lån

Punkt 10 i Studiestödslagen (1999:1395)

Avskrivning av återkrav

5 kap. 6 § första stycket Studiestödslagen (1999:1395)

Senast uppdaterad: 2013-02-21