Expeditionsavgift

Här hittar du hänvisningar till bestämmelser om expeditionsavgift. Tyvärr kan vi inte länka direkt till paragraferna.

6 kap. 4 § Studiestödslagen (1999:1395)
6 kap. 5 § Till studiestödsförordningen (2000:655)
6 kap. 1- 2 §§ 2001:3 Centrala studiestödsnämndens föreskrifter om återbetalning av studielån tagna efter den 30 juni 2001 (pdf, nytt fönster)

Senast uppdaterad: 2013-02-21