Förmögenhet

Här hittar du hänvisningar till bestämmelser om förmögenhet. Tyvärr kan vi inte länka direkt till paragraferna.

4 kap. 14 § andra stycket Studiestödslagen (1999:1395)
4 kap. 3 § Till studiestödsförordningen (2000:655)
1, 3-4, 6, 8-11§§ Lagen (2009:1053) om förmögenhet vid beräkning av vissa förmåner

Senast uppdaterad: 2013-02-21