Inkomst

Här hittar du hänvisningar till bestämmelser om inkomst. Tyvärr kan vi inte länka direkt till paragraferna.

4 kap. 14 § första och andra stycket Studiestödslagen (1999:1395)
4 kap. 4 § Till studiestödsförordningen (2000:655)
3 kap. 6 § samt allmänna råd till 3 kap. 6 § 2001:3 Centrala studiestödsnämndens föreskrifter om återbetalning av studielån tagna efter den 30 juni 2001 (pdf, nytt fönster)

Senast uppdaterad: 2013-02-21