Överklagande

Här hittar du hänvisningar till bestämmelser om överklagande. Tyvärr kan vi inte länka direkt till paragraferna.

6 kap. 10-11 §§ Studiestödslagen (1999:1395)
22-25 och 27-30 §§ f Förvaltningslagen (1986:223)

Senast uppdaterad: 2013-02-21