Ränta

Här hittar du hänvisningar till bestämmelser om ränta. Tyvärr kan vi inte länka direkt till paragraferna.

Ränta

4 kap. 1 § Studiestödslagen (1999:1395)
9 kap. 7 § Inkomstskattelagen (1999:1229)
Förordningen om ränta på studielån för år 2013 (2012:865)

Räntebefrielse under militär grundutbildning

4 kap. 2 § Studiestödslagen (1999:1395)
4 kap. 1 § Till studiestödsförordningen (2000:655)

Senast uppdaterad: 2013-03-01