Sammanläggning av lån

Här hittar du hänvisningar till bestämmelser om sammanläggning av lån. Tyvärr kan vi inte länka direkt till paragraferna.

Sammanläggning av lån

Punkt 10 i Studiestödslagen (1999:1395)
4 kap. 4, 9-10 §§ Studiestödslagen (1999:1395)
9 kap. 1-3 § 2001:3 Centrala studiestödsnämndens föreskrifter om återbetalning av studielån tagna efter den 30 juni 2001 (pdf, nytt fönster)

Nedsättning av sammanlagda lån

Punkt 4 i Till studiestödsförordningen (2000:655)

Senast uppdaterad: 2013-02-21