Uppsägning av lån till omedelbar betalning

Här hittar du hänvisningar till bestämmelser om uppsägning av lån till omedelbar betalning. Tyvärr kan vi inte länka direkt till paragraferna.

4 kap. 27 a § Studiestödslagen (1999:1395)
4 kap. 8 § samt allmänna råd till 4 kap. 8 § 2001:3 Centrala studiestödsnämndens föreskrifter om återbetalning av studielån tagna efter den 30 juni 2001 (pdf, nytt fönster)

Senast uppdaterad: 2013-02-21