Årsbelopp

Här hittar du hänvisningar till bestämmelser om årsbelopp. Tyvärr kan vi inte länka direkt till paragraferna.

Årsbelopp

8 kap. 14 § Studiestödslagen (1973:349)
Punkterna 1, 14 i Studiestödslagen (1999:1395)

Bosatt utomlands

Punkten 14 i Studiestödslagen (1999:1395)
Punkterna 6 och 7 i Till studiestödsförordningen (2000:655)
9 kap. 1-5 §§ 2001:4 Centrala studiestödsnämndens föreskrifter om återbetalning av studielån tagna mellan den 1 januari 1989 och den 30 juni 2001 (pdf, nytt fönster)

Lägsta möjliga årsbelopp

8 kap. 14 § Studiestödslagen (1973:349)
8 kap. 4 § Studiestödsförordningen (1973:418)
Punkten 14 i Studiestödslagen (1999:1395)

Senast uppdaterad: 2013-02-21