Återbetalningen slutar

Här hittar du hänvisningar till bestämmelser om återbetalningens slut. Tyvärr kan vi inte länka direkt till paragraferna.

8 kap. 9 § Studiestödslagen (1973:349)

Senast uppdaterad: 2013-02-21