Avskrivning

Här hittar du hänvisningar till bestämmelser om avskrivning. Tyvärr kan vi inte länka direkt till paragraferna.

Avskrivning av lån för behörighetsgivande studier

Punkt 5 i Studiestödslagen (1973:349)
8 kap. 11 § Studiestödslagen (1973:349)
Punkt 2 i Studiestödslagen (1973:349)

Avskrivning p.g.a. ålder

8 kap. 9 § Studiestödslagen (1973:349)

Avskrivning p.g.a. dödsfall

8 kap. 10 § Studiestödslagen (1973:349)

Avskrivning med hänsyn till synnerliga skäl

8 kap. 12 § Studiestödslagen (1973:349)

Avskrivning av lån som har tagits emot under sjukdomstid

8 kap. 17-19, 23 §§ Studiestödslagen (1973:349)

Avskrivning av återkrav

9 kap. 2 a § Studiestödslagen (1973:349)

NT-basår

4, 6, 15 §§ Förordning (1995:819) om vissa naturvetenskapliga och tekniska högskoleutbildningar med särskilt vux
Förordning (1995:819) om vissa naturvetenskapliga och tekniska högskoleutbildningar med särskilt vux

Senast uppdaterad: 2013-02-21