Expeditionsavgift

Här hittar du hänvisningar till bestämmelser om expeditionsavgift. Tyvärr kan vi inte länka direkt till paragraferna.

8 kap. 1 § andra stycket Studiestödslagen (1973:349)
8 kap. 1 § Studiestödsförordningen (1973:418)
Punkt 10 i Till studiestödsförordningen (2000:655)
5 kap. 1-3 §§ 2001:4 Centrala studiestödsnämndens föreskrifter om återbetalning av studielån tagna mellan den 1 januari 1989 och den 30 juni 2001 (pdf, nytt fönster)

Senast uppdaterad: 2013-02-21