Inkomst

Här hittar du hänvisningar till bestämmelser om inkomst. Tyvärr kan vi inte länka direkt till paragraferna.

Punkt 14 i Studiestödslagen (1999:1395)
2 kap. 9 § samt allmänna råd till 2 kap. 9 § 2001:4 Centrala studiestödsnämndens föreskrifter om återbetalning av studielån tagna mellan den 1 januari 1989 och den 30 juni 2001 (pdf, nytt fönster)

Senast uppdaterad: 2013-02-21