Nedsättning

Här hittar du hänvisningar till bestämmelser om nedsättning. Tyvärr kan vi inte länka direkt till paragraferna.

Ansökan

2 kap. 1, 1a, 1 b, 2 §§ 2001:4 Centrala studiestödsnämndens föreskrifter om återbetalning av studielån tagna mellan den 1 januari 1989 och den 30 juni 2001 (pdf, nytt fönster)
9 kap. 5 § 2001:4 Centrala studiestödsnämndens föreskrifter om återbetalning av studielån tagna mellan den 1 januari 1989 och den 30 juni 2001 (pdf, nytt fönster)

Nedsättning vid inkomstminskning

8 kap. 6-8, 14, 22 §§ Studiestödslagen (1973:349)
Punkterna 14 och 16 första stycket i Studiestödslagen (1999:1395)
8 kap. 3 § Studiestödsförordningen (1973:418)
Punkt 8 i Till studiestödsförordningen (2000:655)
2 kap. 2, 5-6, 9 §§ samt allmänna råd till 2 kap. 9 § 2001:4 Centrala studiestödsnämndens föreskrifter om återbetalning av studielån tagna mellan den 1 januari 1989 och den 30 juni 2001 (pdf, nytt fönster)

Nedsättning vid studier

8 kap. 6-7, 22 §§ Studiestödslagen (1973:349)
Punkt 8 i Till studiestödsförordningen (2000:655)
2 kap. 2, 3, 4, 6 §§ 2001:4 Centrala studiestödsnämndens föreskrifter om återbetalning av studielån tagna mellan den 1 januari 1989 och den 30 juni 2001 (pdf, nytt fönster)

Nedsättning med hänsyn till synnerliga skäl

8 kap. 6 första stycket punkt 4 och 7, 22 §§ Studiestödslagen (1973:349)
Punkt 8 Till studiestödsförordningen (2000:655)
2 kap. 2, 6 §§ 2001:4 Centrala studiestödsnämndens föreskrifter om återbetalning av studielån tagna mellan den 1 januari 1989 och den 30 juni 2001 (pdf, nytt fönster)

Nedsättning vid överklagad taxering

8 kap. 6 § första stycket punkt 3 Studiestödslagen (1973:349)
Punkt 8 i Till studiestödsförordningen (2000:655)

Nedsättning av samordnat årsbelopp

Punkt 4 i Studiestödslagen (1973:349)
Punkt 3 i Studiestödsförordningen (1973:418)
Punkt 8 i Till studiestödsförordningen (2000:655)
2 kap. 6 § 2001:4 Centrala studiestödsnämndens föreskrifter om återbetalning av studielån tagna mellan den 1 januari 1989 och den 30 juni 2001 (pdf, nytt fönster)

Nedsättning av slutligt årsbelopp

8 kap. 6 § Studiestödslagen (1973:349)
Punkt 8 i Till studiestödsförordningen (2000:655)
2 kap. 2 § 2001:4 Centrala studiestödsnämndens föreskrifter om återbetalning av studielån tagna mellan den 1 januari 1989 och den 30 juni 2001 (pdf, nytt fönster)

Senast uppdaterad: 2013-02-21