Överföring

Här hittar du hänvisningar till bestämmelser om överföring. Tyvärr kan vi inte länka direkt till paragraferna.

Punkterna 2 och 7 i Studiestödslagen (1973:349)
Punkt 4 i Studiestödsförordningen (1973:418)
7 kap. 1-3 §§ 2001:5 Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd om återbetalning av återbetalningspliktiga studiemedel tagna före den 1 januari 1989 (pdf, nytt fönster)

Senast uppdaterad: 2013-02-21