Överklagande

Här hittar du hänvisningar till bestämmelser om överklagande. Tyvärr kan vi inte länka direkt till paragraferna.

Punkt 13 i Studiestödslagen (1999:1395)
9 kap. 4 § Studiestödsförordningen (1973:418)
22-25 och 27-30 §§ f Förvaltningslagen (1986:223)

Senast uppdaterad: 2013-02-21