Ränta

Här hittar du hänvisningar till bestämmelser om ränta. Tyvärr kan vi inte länka direkt till paragraferna.

Ränta

8 kap. 1- 2 §§ Studiestödslagen (1973:349)
Förordningen om ränta på studielån för år 2013 (2012:865)

Räntebefrielse under militär grundutbildning

8 kap. 1 a § Studiestödslagen (1973:349)
8 kap. 1 a § Studiestödsförordningen (1973:418)

Senast uppdaterad: 2013-12-17