Resterande slutligt årsbelopp

Här hittar du hänvisningar till bestämmelser om resterande slutligt årsbelopp. Tyvärr kan vi inte länka direkt till paragraferna.

Punkt 16 tredje stycket i Studiestödslagen (1999:1395)
Punkt 9 i Till studiestödsförordningen (2000:655)
2 kap. 10 § 2001:4 Centrala studiestödsnämndens föreskrifter om återbetalning av studielån tagna mellan den 1 januari 1989 och den 30 juni 2001 (pdf, nytt fönster)

Senast uppdaterad: 2013-02-21