Slutligt årsbelopp

Här hittar du hänvisningar till bestämmelser om slutligt årsbelopp. Tyvärr kan vi inte länka direkt till paragraferna.

Ansökan

2 kap. 1, 1 b, 2 §§ 2001:4 Centrala studiestödsnämndens föreskrifter om återbetalning av studielån tagna mellan den 1 januari 1989 och den 30 juni 2001 (pdf, nytt fönster)

Slutligt årsbelopp

Punkt 16 i Studiestödslagen (1999:1395)
2 kap. 6, 9, 11 §§ samt allmänna råd till 2 kap. 9 § 2001:4 Centrala studiestödsnämndens föreskrifter om återbetalning av studielån tagna mellan den 1 januari 1989 och den 30 juni 2001 (pdf, nytt fönster)

Bosatt utomlands

2 kap. 9 § samt allmänna råd till 2 kap. 9 § 2001:4 Centrala studiestödsnämndens föreskrifter om återbetalning av studielån tagna mellan den 1 januari 1989 och den 30 juni 2001 (pdf, nytt fönster)

Resterande slutligt årsbelopp

Punkt 16 tredje stycket i Studiestödslagen (1999:1395)
Punkt 9 i Till studiestödsförordningen (2000:655)
2 kap. 10 § 2001:4 Centrala studiestödsnämndens föreskrifter om återbetalning av studielån tagna mellan den 1 januari 1989 och den 30 juni 2001 (pdf, nytt fönster)

Tilläggsavgift

Punkt 16 tredje stycket i Studiestödslagen (1999:1395)
Punkt 9 i Till studiestödsförordningen (2000:655)
2 kap. 10 § 2001:4 Centrala studiestödsnämndens föreskrifter om återbetalning av studielån tagna mellan den 1 januari 1989 och den 30 juni 2001 (pdf, nytt fönster)

Överskjutande belopp

Punkt 16 fjärde stycket i Studiestödslagen (1999:1395)

Nedsättning av slutligt årsbelopp

8 kap. 6 § Studiestödslagen (1973:349)
Punkt 8 i Till studiestödsförordningen (2000:655)
2 kap. 2 § 2001:4 Centrala studiestödsnämndens föreskrifter om återbetalning av studielån tagna mellan den 1 januari 1989 och den 30 juni 2001 (pdf, nytt fönster)

Senast uppdaterad: 2013-02-21