Uppsägning av lån till omedelbar betalning

Här hittar du hänvisningar till bestämmelser om uppsägning av lån till omedelbar betalning. Tyvärr kan vi inte länka direkt till paragraferna.

Punkten 19 i Studiestödslagen (1999:1395)
3 kap. 7 § samt allmänna råd till 3 kap. 7 § 2001:4 Centrala studiestödsnämndens föreskrifter om återbetalning av studielån tagna mellan den 1 januari 1989 och den 30 juni 2001 (pdf, nytt fönster)

Senast uppdaterad: 2013-02-21